אישור זכויות והודעה על רישום זכויות בנכס

אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל

מהו אישור זכויות?

א"ז הינו אישור מאת הרשות, המתייחס לקרקעות שאינן רשומות בלשכת רישום מקרקעין והמעיד על הזכויות בהן בהתבסס על תיק הנכס המתנהל ברשות.

מהי הודעה על רישום זכויות בנכס?

הודעה המבוססת על מידע חלקי ומעידה על  מצב זכויות בנכס אשר מנוהל ע"י חברה משכנת / גורם מאכלס / חברה קבלנית.

 

ניתן להגיש בקשה לקבלת א"ז או לקבלת הודעה על רישום זכויות בנכס באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל בקישור: מקרקעין מידע ושירות>מידע על נכס> בקשה לאישור זכויות. אישור הזכויות או ההודעה ישלחו בדואר למבקש כמפורט בהסבר לקבלת א"ז בנכס הנמצא באתר.

בנוסף ניתן גם להגיש בקשה בכתב באמצעות טופס הבקשה ומסמכי החובה המצויינים בו.