ביטול התחייבות לרישום משכנתא

זהו הגיע הרגע לו ייחלתם. סיימתם לשלם את תשלומי המשכנתא אז מה עושים?

הרבה בעלי נכסים חושבים כי ברגע שסיימתם לשלם את המשכנתא הכל נגמר וההערות שנרשמו לטובת הבנק על הנכס יוסרו באופן אוטומטי.

אז זהו שלא!!!!!

כפי שהייתה לכם התחייבות מול הבנק או חברת הביטוח לרשום את המשכנתא ברמ"י או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) כך חלה עליכם המחויבות גם להסירה.

הבנק או חברת הביטוח אינם פועלים להסרת הערת המשכנתא ועל כן עליכם לסור למשרדי רמ"י או הטאבו ולפעול להסרת ההערה.

מה עליי לעשות?

עליכם להצטייד במספר מסמכים:

  1. בקשה לביטול רישום משכנתא מופנית לרמ"י- מסמך זה מודפס על גבי נייר בטחוני בלבד על ידי הגורם המלווה.  נייר בטחוני הינו נייר מיוחד שלא ניתן לזייפו.
  2. חפשו באתר רמ"י טופס בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא

כדי להיות בטוחים כי הביטול בוצע במשרדי רמ"י ניתן לראות כי הערת המשכנתא הוסרה על יד הוצאת אישור זכויות מעודכן בו לא רשומה ההערה שקיימת משכנתא על גבי הנכס שלכם.