הקצאה בפטור ממכרז למטרת אטרקציה תיירותית, מלונאות,אכסניה

הקצאה בפטור ממכרז

מהי עסקה בתחום התיירות?

הקצאה בפטור ממכרז בתיירות – אטרקציה תיירותית, מלונאות, אכסניה.

זאת ע"פ החלטת הועדה המשותפת לרשות מקרקעי ישראל, ולמשרד התיירות.

הבסיס המשפטי להקצאות למטרות תיירות

תקנת פטור ממכרז 25 (14) – הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי ייחודי שאינו מיזם מלונאי, לפי המלצת ועדה משותפת למשרד התיירות ולמנהל, ובתנאי ששר התיירות, או מי שהוא הסמיכו, אישר כי הקצאת המקרקעין ללא מכרז חיונית להצלחתו של המיזם;

תקנת פטור ממכרז 25 (15) – הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי לרבות מיזם מלונאי, לפי   המלצת ועדה משותפת למשרד התיירות ולמנהל, ובלבד שנתקיימו בה  שני אלה:

א. המקרקעין כלולים ברשימת האזורים שאינם אזורים מבוקשים למטרות תיירות, כפי שתיקבע בידי הועדה המשותפת למשרד התיירות, למינהל ולמשרד האוצר;

ב. המקרקעין כלולים במודעה בעיתונות שיפרסם משרד התיירות לפחות אחת לשנה, המזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות במקרקעין כאמור; במודעה ייכלל תיאור מדויק ככל הניתן, של השטח המיועד למיזמים;

מתן הרשאה לתכנון שטח למטרת תיירות

נעשה תהליך בדיקה ברשות הכולל בדיקת זמינות הקרקע, בעלות הרשות, האם אין תכנון אחר לגביה, האם התכנון המבוקש לא פוגע בתוכניות מסביב, מצב פיזי בשטח, ועוד.

במקביל נעשה תהליך בדיקה במשרד התיירות הכולל בדיקת יכולת כלכלית של הלקוח, זהות החברה, האם מיזם אטרקטיבי, ועוד.

בקשה למטרת הקצאה בפטור למטרת תיירות ניתן להגיש למשרדי רשות מקרקעי ישראל בצרוף כל המסמכים.