עסקת פיצול מגרש

פיצול מגרש מנחלהמהי עסקת פיצול מגרש?

חלוקת מגרש המוחכר על פי חוזה חכירה לשני מגרשים או יותר, באופן המאפשר לבנות על המגרשים שנוצרו מספר יחידות דיור גדול יותר או מספר מבנים אחרים גדול יותר מכפי שהותר עפ"י חוזה החכירה.

מדוע חובה שעל אחד השטחים יהיה מבונה?

כיוון שבמידה ולא קיים מבנה על אחד המגרשים, סוג העסקה משתנה ואין מדובר על פיצול מגרש, כי אם על עסקת שינוי ייעוד.

רשום או לא רשום בטאבו?

אם השטח אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מטרת העסקה הינה – חתימת חוזה חכירה עבור המגרש המפוצל, ותוספת לחוזה עבור המגרש המקורי לתיקון פרטי המגרש המקורי ליתרת השטח לאחר הפיצול.

אם השטח רשום בלשכת רישום המקרקעין, מטרת העסקה הינה-

חתימת חוזה חכירה עבור המגרש המפוצל.

תוספת לחוזה עבור המגרש המקורי, לתיקון פרטי המגרש המקורי ליתרת השטח לאחר הפיצול.

העברת זכויות הכוללת חתימה על שטרי העברה בכדי לרשום את מקבל הזכויות בלשכת רישום המקרעין (בינתיים החוכר יירשם במושע עד לרישום "צו בית משותף").

על הפונה חלה חובה לעדכן את רישומי הטאבו בפיצול המגרש ולהמציא נסח טאבו מעודכן עבור המגרש המקורי בתום הבניה במגרש

כמה זה עולה לנו? ניתן למצוא את התחשיב בעמוד התחשיבים