רפורמה ברשות מקרקעי ישראל

החלק מהרפורמה במקרקעין שערכה רמ"י בשנת 2013 התקבלו החלטות מרחיקות לכת יחסית למה שהיה עד כה, החלטות שנועדו בראש ובראשונה לצמצם את החיכך עם האזרח ובראשם העברת הבעלות בנכס לידי האזרח (הפיכת חוזה החכירה לבעלות מלאה).

העברת בעלות היא מצב בו הרשות מוכרת את יתרת זכויות הקרקע לבעלי חוזה חכירה. בעלי הזכויות ברשות מקרקעי ישראל הם חוכרים, והם מקבלים זכויות לעבור לבעלות (זכות חכירה היא זכות שכירות לטווח ארוך, וזכות בעלות משמעה שהאדם בעל הקרקע, ולא המדינה).

החלטת מועצה 1370

בהתאם להחלטת מועצה 1370 (העברת בעלות במגורים עד 16 דונם), בכל עסקה הרשות מציעה לחוכר בעלות עבור כל המגרש בשלמותו. יחד עם המפרט הכספי ישלח מכתב נלווה, להצעה לבעלות.

פרטים נוספים אודות:

העברת בעלות

חוזים לדורות