שימושים בנחלה חקלאית

שימושים נלווים בנחלה

מה זה שימוש נלווה?

לפי החלטת מועצה 1316 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לאפשר לחקלאים במושבים להקים מיזמים אשר תומכים בפעילות החקלאית.

כיום הפרנסה בתחום החקלאות היא קשה ועל כן באה רשות מקרקעי ישראל לעזור ולאפשר לחקלאים לפתח אפיק פרנסה נוסף.

תנאים להקמת שימושים נלווים:

  • התעסוקה תתקיים בחלקה א' בלבד (מעבר ל"חלקת המגורים")—
  • השימושים המותרים יהיו בהתאם למטרות ספציפיות ויכללו גם חנות אשר תהא בצמידות לפעילות המבוקשת ומשמשת את השימוש הנלווה—
  • נדרש אישור משרד החקלאות לשימוש הנלווה
  • השימוש הנלווה יבוצע ע"י בעל הנחלה בלבד
  • תינתן הנחות אזור בעת ההקצאה.

פירוט השימושים הנלווים כפי שנקבע בהחלטה:

שימוש לגידול בעלי חיים:

שירותי טיפול, אחסנת בעלי חיים, ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים

ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם, חנות ממכר בעלי חיים וציוד לגידולם

רכיבה טיפולית ולימודי רכיבה

עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית:                                        

יצור שמן מזיתים- בית בד ,יצור יין מענבים- יקב

יצור גבינות מחלב- מגבנה, יצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם

יבוש תבלינים ופרחים, יצור ריבות מפירות, פירות מיובשים, מיצים ותמציות.

פעילות תיירותית וחינוכית:

הצגת הענף החקלאי ומוצריו, השתתפות בחוויה חקלאית,הצגת מורשת התיישבותית

היקף שימושים המותרים:

גידול בעלי חיים – ללא מגבלה

עיבוד תוצרת חקלאית – 350 מ"ר מחוץ לחלקת המגורים. % 30 על חשבון מכסת הפל"ח.

תיירות חינוכית – 150 מ"ר

חנות בשטח של 50 מ"ר – נספר במכסת הפעילות הלא חקלאית.

כמובן, אופי הפעילות של השימוש הנלווה מוגדר ומאושר על ידי משרד החקלאות וכל בקשה המוגשת שלא בהתאם לאופי הפעילות שהוגדר לעיל ידרש אישור משרד החקלאות לכך.