תוספת בנייה

שיוך דירות בקיבוציםמהי תכנית היתר לבניה?

תכנית בקשה להיתר בנייה הינה תכנית המבקשת אישור בנייה  על מגרש.

התכנית מציגה את פרטי הנכס, את מהות הבקשה, ונתונים רבים נוספים תוך הקפדה על צורת הגשה בהתאם לדרישות הועדה המקומית, וכן בהתאם לדרישת הרשות.

מהי תוספת בנייה?

תוספת שטח בנייה למבנה קיים המשמשת למטרת החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

בבניה צמודת קרקע למגורים – לא תתווסף, בעקבות מימוש תוספת  הבנייה, יותר מיחידה אחת.

בתעסוקה- תעשייה, משרדים, מסחר ומלונאות – תוספת הבנייה תהא במסגרת הרחבת המבנה הקיים, ובעקבות מימושה לא יגדלו אחוזי הבנייה במגרש למעלה מפי שניים.

מטרת הבקשה

הגוף הרשאי להעניק היתר בניה הינו הוועדה מקומית.

אחת הדרישות למתן היתר בנייה היא חתימת בעלי הקרקע על גבי התכנית.

לכן מתבצעת הפנייה לרשות, לשם קבלת חתימת רשות מקרקעי ישראל על גבי תכנית בקשה להיתר.

כמה זה עולה לנו? ניתן למצוא את התחשיב בעמוד התחשיבים