תחשיבים כספיים של דמי חכירה

לפניכם התחשיבים המעודכנים לחודש אפריל 2016 של כל סוגי החכירות כגון: היוון, יובל חכירה, דמי היתר, שינוי ייעוד וניצול, פיצול מגרש עם קישור להחלטות המועצה התקפות והכל לכל סוגי החכירות: מגורים (רווי או צמוד קרקע, תעסוקה, חקלאי וציבורי.

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004